Hafan

Newyddion

23/07/2014 - 09:49
Wrth i aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin lunio ymateb i newidiadau i Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:   “Mae pryder gyda ni na fydd y Cynllun...
20/07/2014 - 17:39
Mae gan Gymdeithas yr Iaith ddigonedd o gigs a digwyddiadau eleni ar faes yr Eisteddfod i’ch diddanu chi. “Parti” fydd prif thema’r wythnos: byddwn ni’n cynnal parti drwy’r wythnos ar ein huned, a bydd y parti...
18/07/2014 - 23:13
Fydd yr hawliau iaith cyntaf i gael gwasanaethau Cymraeg ddim yn weithredol tan y flwyddyn nesaf - 5 mis yn hwyrach nag a gynlluniwyd - wedi ymateb hallt i ddrafft reoliadau Llywodraeth Cymru.      Mewn datganiad heddiw, dywedodd...
11/07/2014 - 11:53
Mae nifer o gerddorion wedi galw am ddileu targedau tai cenedlaethol er mwyn cryfhau’r Gymraeg ar lefel gymunedol, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi heddiw. Ymysg yr un cerddor ar ddeg sydd wedi datgan awydd i symud i system a...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

30/07/2014 - 09:00
Neuadd y Sir Rhuthun   Y Cynghorydd Arwel Roberts Toni Schiavone   Dyma fydd penllanw blynyddoedd o ymgyrchu yn erbyn datblygiad tai...
01/08/2014 - 10:00
Dewch i gefnogi Bethan Williams a Robin Farrar a'r ymgyrch dros chwe newid polisi i gryfhau'r Gymraeg wrth i'r ddau fynd gerbron y llys...
04/08/2014 ()
GIGS - Pwysa yma i brynu Tocynnau arlein