Hafan

Newyddion

24/01/2015 - 15:00
Cynhaliodd dau gant pum deg o ymgyrchwyr iaith brotest heddiw (Dydd Sadwrn, 24ain Ionawr) mewn ymdrech i wrth-droi penderfyniad cymdeithas dai yng Ngwynedd i beidio cynnwys y Gymraeg fel sgil hanfodol ar gyfer swyddi rheoli haen uchel.  ...
23/01/2015 - 10:25
Wrth ymateb i'r argymhellion i ad-drefnu addysg fydd gerbron cynghorwyr Cyngor Sir Penfro wythnos nesaf dywedodd Bethan Williams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr iaith: "Er ei bod yn galonogol bod y cyngor yn cynyddu darpariaeth Gymraeg...
22/01/2015 - 20:21
Mae ymgyrchwyr iaith wedi dweud bod penderfyniad Cyngor Sir Dinbych i ganiatáu cais cynllunio i adeiladu datblygiad o 1,700 o dai ym Modelwyddan yn dangos ei bod yn hollbwysig sicrhau bod y Gymraeg yn ganolog i'r Bil Cynllunio. ...
17/01/2015 - 14:32
Mae aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin wedi nodi heddiw bod cynydd yn cael ei wneud gan Gyngor Sir Gaerfyrddin, ond fod tipyn eto i wneud i sicrhau dyfodol i'r Gymraeg yn y sir. Daeth dros 100 o bobl i gyfarfod "...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

27/01/2015 - 19:00
Canolfan Hanes Uwchgwyrfai - Clynnog Fawr Yn ystod y misoedd nesaf, mi fydd Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd / Mon yn mynd allan am ymgynghoriad...
28/01/2015 - 19:00
Cyfarfod ym Meifod ar nos Fercher, Ionawr 28ain, er mwyn llunio lein-yp gigs y Gymdeithas yn Eisteddfod Genedlaethol 2015 - croeso i unrhywun sydd a...
29/01/2015 - 19:00
Lan lofft y Cŵps Mae Cymdeithas yr Iaith yn gofyn i bobl beidio siopa yn Morrisons am nad oes gwasanaeth Cymraeg llawn gyda nhw. Gyda chymaint o...