Hafan

Newyddion

22/08/2014 - 10:06
Lai na dwy flynedd wedi i nifer siaradwyr y Gymraeg gwympo o dan hanner boblogaeth y sir mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi nodi pryder bod Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried toriadau i'w fuddsoddiad yn y Gymraeg. Wrth i Gyngor Sir Ceredigion...
11/08/2014 - 09:37
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi llongyfarch Cyngor Sir Caerfyrddin am fabwysiadu strategaeth iaith flaengar a all cryfhau’r Gymraeg yn sylweddol dros y blynyddoedd i ddod yn dilyn yr Eisteddfod yn y sir. Dywedodd Robin Farrar, Cadeirydd...
10/08/2014 - 14:24
Daeth dros 400 o bobl i barti Cymdeithas yr iaith ar faes yr Eisteddfod heddiw i ddathlu fod y Cyngor wedi cyhoeddi amserlen gweithredu ei strategaeth iaith newydd. Cafwyd perfformiadau gan fandiau o Sir Gar a oedd wedi bod yn ymgyrchu - Bromas, Y...
06/08/2014 - 18:00
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi gofyn am sicrwydd y bydd y Llywodraeth yn cynyddu'r ganran o'i chyllideb sy'n cael ei gwario ar hyrwyddo'r Gymraeg, yn dilyn ei chyhoeddiad am gynlluniau i agor canolfannau iaith. Ym maniffesto...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

02/09/2014 - 19:30
Brigands Inn, Mallwyd Mae Cyngor Powys yn ymgynghori ar ei Gynllun Datblygu Lleol, a'r wybodaeth i gyd fan hyn - http://www.powys.gov.uk/cy/...
03/09/2014 - 18:00
Bydd cell Caerdydd yn cwrdd fel arfer ar nos Fercher cyntaf mis Medi (y 3ydd) am 6yh yn nhafarn y Diwc of Clarence yng Nghaerdydd. Mae llawer ar...
09/09/2014 - 19:00
Bydd cell Caerffili a Blaenau Gwent yn cwrdd ar y 9fed o Fedi am 7yh yn Wetherspoons y Coed Duon. Dewch i drafod sut i gryfhau sefyllfa'r Gymraeg...