Hafan

Newyddion

25/07/2014 - 11:22
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn cynnal asesiad o effaith iaith y gyllideb nesaf gan anwybyddu dros hanner ei gwariant, yn ôl gwybodaeth a ryddhawyd i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Ym mis Chwefror 2013, addawodd y Prif Weinidog Carwyn Jones...
23/07/2014 - 09:49
Wrth i aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin lunio ymateb i newidiadau i Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:   “Mae pryder gyda ni na fydd y Cynllun...
20/07/2014 - 17:39
Mae gan Gymdeithas yr Iaith ddigonedd o gigs a digwyddiadau eleni ar faes yr Eisteddfod i’ch diddanu chi. “Parti” fydd prif thema’r wythnos: byddwn ni’n cynnal parti drwy’r wythnos ar ein huned, a bydd y parti...
18/07/2014 - 23:13
Fydd yr hawliau iaith cyntaf i gael gwasanaethau Cymraeg ddim yn weithredol tan y flwyddyn nesaf - 5 mis yn hwyrach nag a gynlluniwyd - wedi ymateb hallt i ddrafft reoliadau Llywodraeth Cymru.      Mewn datganiad heddiw, dywedodd...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

30/07/2014 - 09:00
Neuadd y Sir Rhuthun   Y Cynghorydd Arwel Roberts Toni Schiavone   Dyma fydd penllanw blynyddoedd o ymgyrchu yn erbyn datblygiad tai...
01/08/2014 - 10:00
Dewch i gefnogi Bethan Williams a Robin Farrar a'r ymgyrch dros chwe newid polisi i gryfhau'r Gymraeg wrth i'r ddau fynd gerbron y llys...
04/08/2014 ()
GIGS - Pwysa yma i brynu Tocynnau arlein