Hafan

Newyddion

20/09/2014 - 08:00
'Hurt a sarhaus' dyna sut mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi disgrifio penderfyniad yr asiantaeth gyrru i ddod â phrofion gyrru yn Gymraeg yn y Bala i ben.   Mewn llythyr at Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau, mae'r...
19/09/2014 - 13:18
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi anfon neges at Gyngor Sir Caerfyrddin i holi am y Fforwm Iaith arfaethedig a oedd i'w sefydlu y mis hwn yn dilyn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gan nad yw'r Gymdeithas wedi clywed unrhyw beth am y fforwm gan y...
12/09/2014 - 15:35
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi danfon llythyr at swyddogion Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi i hysbyseb swydd am Gyfarwyddwr Gwasanaethau Amgylcheddol fethu cyfeirio at y Gymraeg. Testun y llythyr yn llawn: Tynnwyd ein sylw at hysbyseb swydd diweddar gyda...
12/09/2014 - 07:00
Mae swyddogion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan y bydd aelodau'r mudiad yn cymryd seibiant o'r gweithredu'n uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru, yn dilyn cyhoeddiad ystyriaeth gan bwyllgor rheoli'r gymdeithas o ddatganiad...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/09/2014 - 19:30
Clwb Rygbi COBRA, Meifod Mae Clwb Rygbi'r COBRA ym Meifod wedi ei gadarnhau ar gyfer y gigs felly dere draw i'r COBRA nos Lun yr 22ain o Fedi...
23/09/2014 - 19:00
Bydd cyfarfod flynyddol rhanbarth Morgannwg-Gwent yn cael ei gynnal ar nos Fawrth y 23ain am 7yh yn nhafarn y Diwc of Clarence (CF5 1HJ). Dyma...
24/09/2014 - 19:00
Yn dilyn llu o gwynion am darpariaeth Gymraeg y Cyngor, mae Cymdeithas yr Iaith yn edrych i ddechrau Cell newydd yn ardal Penybont. Bydd cyfarfod...