Hafan

Newyddion

31/10/2014 - 13:02
Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r ffaith i arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin leisio pryderon nad yw'r Gymraeg yn cael ei ystyried ym Mil Cynllunio Llywodraeth Cymru.   Mewn llythyr gan Gyngor Sir Gaerfyrddin i'r Gweinidog...
30/10/2014 - 11:42
Mae cyn-Arweinydd Plaid Cymru Dafydd Wigley wedi datgan ei gefnogaeth i ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros newidiadau i Fil Cynllunio Llywodraeth Cymru er mwyn cryfhau'r iaith ar lefel gymunedol.   Cafodd deddfwriaeth...
27/10/2014 - 19:18
Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad cynhadledd Plaid Cymru, a gynhaliwyd yn Llangollen dros y Sul, i ddileu pob Cynllun Datblygu Lleol yng Nghymru. Mae pwyllgor gweithredu wedi cael ei sefydlu gan y mudiad ymgyrchu yng...
23/10/2014 - 17:49
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw eto am dreth newydd ar gwmnïau cyfryngau mawrion er mwyn sefydlu ail ddarlledwr Cymraeg, yn dilyn ffigyrau sy'n dangos cwymp yn ffigyrau gwrando Radio Cymru.   Meddai Aled Powell,...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/11/2014 - 18:45
Fel rhan o ymgyrch am addysg Gymraeg i bawb mae Cymdeithas yr Iaith yn ffilmio clipiau byr o bobl sydd am ddweud sut bydden nhw wedi manteisio o...
06/11/2014 - 19:30
Tafarn y Saith Seren - Wrecsam Tyrd i drafod gwaith y Gymdeithas yn y rhanbarth, ac i rannu dy syniadau.  
01/12/2014 - 19:00
Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7pm, nos Lun, Rhagfyr 1af - Clwb y Bont, Pontypridd Bydd trafodaeth am yr ymgyrch i gryfhau polisi iaith yr archfarchnad...