Hafan

Newyddion

22/09/2014 - 15:45
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar i Gomisiynydd y Gymraeg fynnu bod Undeb Rygbi Cymru yn cadw at reoliadau iaith newydd, wedi i'r corff gyhoeddi polisi iaith y mae'r ymgyrchwyr iaith yn galw yn un 'gwan'.   ...
21/09/2014 - 20:17
Na i or-ddatblygu: Cynllunio er budd ein cymunedau   Siaradwyr: Leanne Wood AC, Iwan Edgar, Toni Schiavone   Tafarn y Penlan Fawr, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DE   Dydd Sadwrn, 4ydd Hydref   10.30 yb - Cyfarfod...
20/09/2014 - 08:00
'Hurt a sarhaus' dyna sut mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi disgrifio penderfyniad yr asiantaeth gyrru i ddod â phrofion gyrru yn Gymraeg yn y Bala i ben.   Mewn llythyr at Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau, mae'r...
19/09/2014 - 13:18
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi anfon neges at Gyngor Sir Caerfyrddin i holi am y Fforwm Iaith arfaethedig a oedd i'w sefydlu y mis hwn yn dilyn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gan nad yw'r Gymdeithas wedi clywed unrhyw beth am y fforwm gan y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/09/2014 - 19:30
Clwb Rygbi COBRA, Meifod Mae Clwb Rygbi'r COBRA ym Meifod wedi ei gadarnhau ar gyfer y gigs felly dere draw i'r COBRA nos Lun yr 22ain o Fedi...
23/09/2014 - 19:00
Bydd cyfarfod flynyddol rhanbarth Morgannwg-Gwent yn cael ei gynnal ar nos Fawrth y 23ain am 7yh yn nhafarn y Diwc of Clarence (CF5 1HJ). Dyma...
24/09/2014 - 19:00
Yn dilyn llu o gwynion am darpariaeth Gymraeg y Cyngor, mae Cymdeithas yr Iaith yn edrych i ddechrau Cell newydd yn ardal Penybont. Bydd cyfarfod...