Hafan

Newyddion

22/05/2017 - 19:01
Mae mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau datganoli darlledu o San Steffan i Gymru, yn ôl arolwg barn YouGov a gyhoeddwyd heddiw.      Yn ôl canlyniadau’r arolwg a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith, mae 52...
18/05/2017 - 09:53
Mae hanner cant o bobl bellach yn gwrthod talu am eu trwyddedau teledu, fel rhan o ymgyrch i ddatganoli grym dros ddarlledu i Gymru, yn ôl cyhoeddiad gan grŵp ymgyrchu heddiw (dydd Iau, 16eg Mai).   Ddechrau'r flwyddyn,...
18/05/2017 - 00:01
Mae mudiad iaith wedi dweud bod adroddiad pwyllgor y Cynulliad yn 'gyfraniad pwysig i'r ddadl' ynghylch cyrraedd y targed o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg.  Ym mis Gorffennaf 2015, cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg...
01/05/2017 - 18:01
Yn dilyn cyfarfod agored i drafod darpariaeth iechyd yn Gymraeg yng Nghaerfyrddin mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan bwysleisio bod angen newid meddylfryd yn yr hirdymor. Yn ystod y cyfarfod,...
28/04/2017 - 17:01
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus fydd yn gyfrifol am ysbrydoli a hwyluso gweithgaredd gwirfoddol, annibynnol gan gelloedd a rhanbarthau, gan sicrhau bod y frwydr dros gryfhau'r Gymraeg yn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

24/05/2017 - 19:30
Nos Fercher Mai 24ain 2017, 7:30yh Cyfarfod grŵp ymgyrch addysg Yn swyddfeydd y Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â...
25/05/2017 - 19:30
Yr Yeoman, Hwlffordd Er gwaetha rheoliadau iaith newydd mae sawl cwyn wedi'n cyrraedd ni am wasanaethau Cymraeg cyngor Sir Benfro yn ddiweddar....
29/05/2017 - 13:00
  1yp, dydd Llun, 29ain Mai Stondin Llywodraeth Cymru Gyda Heledd Gwyndaf ac eraill
30/05/2017 - 14:00
2yp, dydd Mawrth 30ain Mai Stondin Cymdeithas yr Iaith Eisteddfod yr Urdd, Penybont Siaradwyr a Pherfformwyr: Timoti Karetu a’r grwp Te...