Hafan

Newyddion

17/10/2014 - 17:12
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i wneud yn gyhoeddus yr ohebiaeth rhwng Kevin Madge, arweinydd y cyngor a Carl Sargent, y Gweinidog â chyfrifoldeb dros gynllunio. Yn ôl amserlen gweithredu strategaeth...
16/10/2014 - 14:19
Mae cell Dyffryn Teifi o Gymdeithas yr Iaith wedi anfon neges at y Prif Weinidog Carwyn Jones yn diolch iddo am ei ddiddordeb yn y Dyffryn, ond yn galw am weithredu i achub gwasanaethau lleol fel bod pobl ifainc am ymgartrefu yn y fro. Ym Mehefin...
14/10/2014 - 13:04
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar i gyngor Wrecsam beidio â thorri ei arian i feithrinfeydd cyfrwng Cymraeg. Mae Mudiad Meithrin yn darparu gwasanaethau addysg Cymraeg i blant blynyddoedd cynnar yn Sir Wrecsam ac mae'r Cyngor...
10/10/2014 - 13:26
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi gwneud cais tan drefniadau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth am gyhoeddi cofnodion pwyllgor gan Gyngor Sir Caerfyrddin a sefydlwyd i hybu'r iaith Gymraeg. Sefydlodd y Cyngor Banel Ymgynghorol yr iaith Gymraeg wedi...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/11/2014 - 19:30
Tafarn y Saith Seren - Wrecsam Tyrd i drafod gwaith y Gymdeithas yn y rhanbarth, ac i rannu dy syniadau.  
17/01/2015 - 10:30
CYFARFOD AGORED - "Tynged yr Iaith yn Sir Gar" A yw Cyngor Sir Caerfyrddin wedi mynd ati o ddifri i weithredu strategaeth i ddiogelu'r...