Hafan

Newyddion

11/07/2014 - 11:53
Mae nifer o gerddorion wedi galw am ddileu targedau tai cenedlaethol er mwyn cryfhau’r Gymraeg ar lefel gymunedol, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi heddiw. Ymysg yr un cerddor ar ddeg sydd wedi datgan awydd i symud i system a...
08/07/2014 - 21:08
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio toriadau pellach o bron i £700,000 i Gymraeg i Oedolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.   Mewn llythyr i ganolfannau Cymraeg i Oedolion, medd Llywodraeth Cymru bod y toriadau yn...
07/07/2014 - 21:46
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi gofyn i Gyngor Sir Caerfyrddin am eglurhad brys pam nad oes unrhyw beirianwaith mewn lle i weithredu strategaeth iaith newydd a fabwysiadwyd gan y Cyngor ddechrau mis Ebrill. Esboniodd cadeirydd y Gymdeithas yn lleol,...
06/07/2014 - 12:04
"Gweithredwch argymhellion yr arbenigwyr", dyna neges Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wrth bwyllgor sy'n adolygu'r cwricwlwm addysg, gan fynnu na ddylai fod rhagor o oedi rhag cyflwyno addysg Gymraeg i bob plentyn.   Mae'...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

14/07/2014 - 18:30
Cynhelir y cyfarfod nesaf am 6:30pm, Dydd Llun, Gorffennaf 14 yng Nghlwb y Bont, Pontypridd Am ragor o wybodaeth - de@cymdeithas.org / 02920...
30/07/2014 - 09:00
Neuadd y Sir Rhuthun   Y Cynghorydd Arwel Roberts Toni Schiavone   Dyma fydd penllanw blynyddoedd o ymgyrchu yn erbyn datblygiad tai...
01/08/2014 - 10:00
Dewch i gefnogi Bethan Williams a Robin Farrar a'r ymgyrch dros chwe newid polisi i gryfhau'r Gymraeg wrth i'r ddau fynd gerbron y llys...