Hafan

Newyddion

28/07/2014 - 21:49
Am gyfle i ennill tocyn i bob un o gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Llanelli rhanna'r neges hon ar facebook neu ei ail-drydar hwn ar Twitter. Bydd angen i chi rannu'r neges(euon) uchod cyn 9pm nos Fawrth y 29ain o Orffennaf i fod...
25/07/2014 - 11:22
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn cynnal asesiad o effaith iaith y gyllideb nesaf gan anwybyddu dros hanner ei gwariant, yn ôl gwybodaeth a ryddhawyd i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Ym mis Chwefror 2013, addawodd y Prif Weinidog Carwyn Jones...
23/07/2014 - 09:49
Wrth i aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin lunio ymateb i newidiadau i Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:   “Mae pryder gyda ni na fydd y Cynllun...
20/07/2014 - 17:39
Mae gan Gymdeithas yr Iaith ddigonedd o gigs a digwyddiadau eleni ar faes yr Eisteddfod i’ch diddanu chi. “Parti” fydd prif thema’r wythnos: byddwn ni’n cynnal parti drwy’r wythnos ar ein huned, a bydd y parti...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

01/08/2014 - 10:00
Dewch i gefnogi Bethan Williams a Robin Farrar a'r ymgyrch dros chwe newid polisi i gryfhau'r Gymraeg wrth i'r ddau fynd gerbron y llys...
04/08/2014 ()
GIGS - Pwysa yma i brynu Tocynnau arlein
04/08/2014 - 15:30
Cyfarfod Cyhoeddus Cymdeithas yr Iaith 3:30pm, Dydd Llun, Awst 4ydd Pabell y Cymdeithasau 2 Siaradwyr: Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones Jim...