Hafan

Newyddion

25/02/2015 - 16:25
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i adolygiad yr Athro Donaldson o'r cwricwlwm, gan ddweud bod cyfrifoldeb ar i'r Llywodraeth weithredu er mwyn sicrhau 'addysg Gymraeg i bawb'. ...
25/02/2015 - 13:39
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dod o dan y lach am atal y cyhoedd rhag cael mynediad i gyfarfodydd o banel sy'n trafod newidiadau pellgyrhaeddol er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn cryfhau yn yr ardal.   Wrth i Banel Ymgynghorol Y...
24/02/2015 - 11:06
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi talu teyrnged i John Rowlands a fu farw heddiw. Pan oedd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghasnewydd yn 1988 fe baentiwyd y slogan "Deddf Iaith Newydd" ar wal y swyddfa Gymreig a chymerodd John Rowlands...
24/02/2015 - 01:00
Yn ôl ymgyrchwyr iaith ym Maldwyn, mae Cyngor Sir Powys yn "llusgo'u traed," ac mae angen sefydlu gweithgor fydd yn mynd i'r afael â dirywiad nifer y siaradwyr Cymraeg yn y Sir. Mewn llythyr at Barry Thomas, arweinydd y Cyngor, heddiw, mae aelodau...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

04/03/2015 - 18:00
Dewch i gyfarfod Cell Caerdydd i drafod trefnu cwis a digwyddiad "Pam Boicot Morrisons"? Yn ogystal a thrafod Siarter Caerdydd a'i...
05/03/2015 - 09:30
Castell Aberteifi Un o brif ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith ar hyn o bryd yw'r alwad i bob disgybl dderbyn rhywfaint o'u haddysg drwy'r...
10/03/2015 - 19:00
Trafodaeth drawsbleidiol ynglŷn ag ariannu darlledu Cymraeg, ar nos Fawrth, Mawrth 10fed, am 7yh yn y Boar's Head, Caerfyrddin. Bydd y drafodaeth...