Hafan

Newyddion

17/12/2014 - 19:09
Mewn unoliaeth gyda Pobl Palesteina, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg nawr yn cefnogi'r ymgyrch Boicot, Dihatrad, Sancsiynau (BDS) yn ffurfiol.   Am dros 50 mlynedd mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn arwain chwyldro dros hawliau iaith...
11/12/2014 - 10:56
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi tanseilio a thynghedu'r sir i dwf aruthrol ym mhoblogaeth y sir wrth dderbyn Cynllun Datblygu Lleol y sir heddiw. Dywedodd Sioned Elin, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn...
10/12/2014 - 18:51
Wrth i Lywodraeth Cymru roi ei ymateb i ‘Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad Comisiynydd y Gymraeg i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol' dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas yr Iaith: "Mae Comisiynydd y Gymraeg yn haeddu clod am ei...
08/12/2014 - 12:20
Mae ymgyrchwyr yn pryderu y gallai addewid y Llywodraeth i ddarparu gwersi nofio Cymraeg i bob blentyn drwy'r safonau iaith fod yn ddiwerth yn 14 o siroedd achos preifateiddio, yn dilyn gwaith ymchwil gan y Cynulliad.    Mae'r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

07/01/2015 - 18:00
Bydd cyfarfod Cell Caerdydd nesaf ar y 7fed o Ionawr 2015 am 6YH yn Y Mochyn Du. Cysylltwch gyda Heledd ar 02920 486469 a cadwch olwg ar y...
10/01/2015 - 13:00
1pm, Dydd Sadwrn, 10fed Ionawr Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth