Hafan

Newyddion

01/08/2014 - 15:00
Mae protestio Cymdeithas yr Iaith dros newidiadau polisi yn sgil canlyniadau’r Cyfrifiad wedi dwyn ffrwyth, dyna oedd neges Cadeirydd y mudiad wrth iddo gael ei ddirwyo gan Lys Ynadon Aberystwyth heddiw (10yb, Dydd Gwener, Awst 1af). Ym mis...
28/07/2014 - 21:49
Am gyfle i ennill tocyn i bob un o gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Llanelli rhanna'r neges hon ar facebook neu ei ail-drydar hwn ar Twitter. Bydd angen i chi rannu'r neges(euon) uchod cyn 9pm nos Fawrth y 29ain o Orffennaf i fod...
25/07/2014 - 11:22
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn cynnal asesiad o effaith iaith y gyllideb nesaf gan anwybyddu dros hanner ei gwariant, yn ôl gwybodaeth a ryddhawyd i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Ym mis Chwefror 2013, addawodd y Prif Weinidog Carwyn Jones...
23/07/2014 - 09:49
Wrth i aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin lunio ymateb i newidiadau i Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:   “Mae pryder gyda ni na fydd y Cynllun...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

04/08/2014 ()
GIGS - Pwysa yma i brynu Tocynnau arlein
04/08/2014 - 15:30
Cyfarfod Cyhoeddus Cymdeithas yr Iaith 3:30pm, Dydd Llun, Awst 4ydd Pabell y Cymdeithasau 2 Siaradwyr: Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones Jim...
05/08/2014 - 14:30
Lansio Her i'r Safonau Iaith 2:30pm, Dydd Mawrth, Awst 5ed, Uned Cymdeithas yr Iaith, (511-512)