Hafan

Newyddion

29/01/2015 - 18:32
Mae cyfarfod llawn Cyngor Sir Benfro wedi penderfynu ymgynghori ar argymhelliad i greu ysgol Gymraeg 3-16 newydd yn Hwlffordd, ac i greu ysgolion 3-16 yn Nhyddewi ac Abergwaun a chanoli addysg ôl-16 yn Hwlffordd. Dywedodd Bethan Williams,...
28/01/2015 - 19:54
  Mae Llywodraeth Cymru yn wynebu her gyfreithiol i'w deddfwriaeth gynllunio wedi i grŵp ymgyrchu ddechrau apêl ariannol heddiw (Dydd Mercher, 28ain Ionawr) er mwyn dwyn Gweinidogion gerbron...
24/01/2015 - 15:00
Cynhaliodd dau gant pum deg o ymgyrchwyr iaith brotest heddiw (Dydd Sadwrn, 24ain Ionawr) mewn ymdrech i wrth-droi penderfyniad cymdeithas dai yng Ngwynedd i beidio cynnwys y Gymraeg fel sgil hanfodol ar gyfer swyddi rheoli haen uchel.  ...
23/01/2015 - 10:25
Wrth ymateb i'r argymhellion i ad-drefnu addysg fydd gerbron cynghorwyr Cyngor Sir Penfro wythnos nesaf dywedodd Bethan Williams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr iaith: "Er ei bod yn galonogol bod y cyngor yn cynyddu darpariaeth Gymraeg...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

29/01/2015 - 19:00
Lan lofft y Cŵps Mae Cymdeithas yr Iaith yn gofyn i bobl beidio siopa yn Morrisons am nad oes gwasanaeth Cymraeg llawn gyda nhw. Gyda chymaint o...
31/01/2015 - 17:00
Saith Seren Wrecsam Rydym yn eich gwahodd i dderbynfa yn y Saith Seren er mwyn dathlu agoriad swyddogol swyddfa Clwyd CYIG. Bydd cyfle i gymdeithasu...
04/02/2015 - 18:00
Bydd Cyfarfod Cell Caerdydd nesaf am 6yh yn Nhafarn y Mochyn Du, Caerdydd. Byddwn yn trafod yr ymgyrch yn erbyn cau llyfrgelloedd, y Cynllwyn...