Hafan

Newyddion

27/11/2014 - 20:25
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu sylwadau'r Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant o flaen y pwyllgor amgylchedd heddiw (Dydd Iau, Tachwedd 27) sy'n awgrymu bydd y Gymraeg yn cael ei chynnwys yn y Bil Cynllunio.   Daw'r sylwadau...
26/11/2014 - 11:44
  Mae aloedau Cymdeithas yr Iaith wedi chware gem o "Olwyn Ffawd", er mwyn ceisio dyflau fiant o dai a ddaw yn sgil y Cynllun Datblygu Lleol. Yn gynharach yn y flwyddyn, cafwyd protest y dîs gan Gymdeithas yr Iaith pan...
17/11/2014 - 17:52
Gallai methiant Llywodraeth Cymru i gymryd ystyriaeth o gyngor Comisiynydd y Gymraeg olygu bod y Bil Cynllunio yn anghyfreithlon, dyna ddywed Cymdeithas yr Iaith sydd wedi cymryd cyngor cyfreithiol ar y mater.  Mae Mesur y Gymraeg yn dweud bod...
11/11/2014 - 14:57
Mae tro-pedol Lidl yn dangos y dylai Comisiynydd y Gymraeg wneud llawer mwy yn rhagweithiol i godi ymwybyddiaeth cwmnïau o'r hawliau iaith newydd sy'n deillio o Fesur y Gymraeg 2011, yn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

01/12/2014 - 07:00
  ‘Cynllunio a’r Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen’ – Ysgoldy Canolfan Uwchgwyrfai, Clynnog, Rhagfyr 1af.  
01/12/2014 - 19:00
Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7pm, nos Lun, Rhagfyr 1af - Clwb y Bont, Pontypridd Bydd trafodaeth am yr ymgyrch i gryfhau polisi iaith yr archfarchnad...
02/12/2014 - 12:30
Mae Alun Ffred Jones AC yn eich gwahodd i lansiad - Bil Cynllunio Amgen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Ystafell Briffio'r Cyfryngau - Y Senedd , Bae...