Hafan

Newyddion

05/03/2015 - 17:46
Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd Cyngor Sir Powys yn sefydlu gweithgor fydd yn mynd i'r afael â dirywiad nifer y siaradwyr Cymraeg yn y Sir.  Meddai Elwyn Vaughan ar ran cangen Maldwyn Cymdeithas...
04/03/2015 - 09:58
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r hawliau iaith newydd a gafodd eu cyhoeddi heddiw. Dywedodd Manon Elin, Is-Gadeirydd grŵp hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae'r rheoliadau hyn ymhell o fod yr hawliau clir a...
02/03/2015 - 15:58
Wythnos i fewn i gyfnod ymgynghorol cynllun datblygu lleol Gwynedd a Môn, mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Gomisiynydd y Gymraeg ymyrryd yn y broses gan fod yr asesiad iaith a gyhoeddwyd gan y siroedd yn ‘annibynadwy’....
25/02/2015 - 16:25
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i adolygiad yr Athro Donaldson o'r cwricwlwm, gan ddweud bod cyfrifoldeb ar i'r Llywodraeth weithredu er mwyn sicrhau 'addysg Gymraeg i bawb'. ...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

05/03/2015 - 09:30
uwchben Coffee #1 (yr hen Ship) yn Aberteifi Un o brif ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith ar hyn o bryd yw'r alwad i bob disgybl dderbyn rhywfaint o...
10/03/2015 - 19:00
Dylan Iorwerth (Cadeirydd) Delyth Evans (Llafur) Sara Lloyd Williams (Democratiaid Rhydfrydol) Glynog Davies (Plaid Cymru) Ceidwadwyr - i'w...
12/03/2015 - 19:30
Ble? Priordy Trefynwy - Monmouth Priory Pryd? Dydd Iau 12fed Mawrth 2015 am 7.30 y.h.   Bydd Jamie yn siarad am waith y Gymdeithas yn...