Hafan

Newyddion

17/11/2014 - 17:52
Gallai methiant Llywodraeth Cymru i gymryd ystyriaeth o gyngor Comisiynydd y Gymraeg olygu bod y Bil Cynllunio yn anghyfreithlon, dyna ddywed Cymdeithas yr Iaith sydd wedi cymryd cyngor cyfreithiol ar y mater.  Mae Mesur y Gymraeg yn dweud bod...
11/11/2014 - 14:57
Mae tro-pedol Lidl yn dangos y dylai Comisiynydd y Gymraeg wneud llawer mwy yn rhagweithiol i godi ymwybyddiaeth cwmnïau o'r hawliau iaith newydd sy'n deillio o Fesur y Gymraeg 2011, yn...
10/11/2014 - 14:41
Mae mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld cwricwlwm addysg sy'n sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn effeithiol, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov/Cymdeithas yr Iaith a gafodd ei...
08/11/2014 - 11:15
Mewn ymateb i'r newyddion bod yr archfarchnad Lidl yn gwahardd staff rhag siarad Cymraeg o dan rai amgylchiadau, dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae'r polisi hwn yn warthus, ac yn anghyfreithlon. Mae ein...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/11/2014 - 10:00
Bydd stondin "Addysg Gymraeg i Bawb" gan Cymdeithas yr Iaith yng nghynhadledd blynyddol Rhieni dros Addysg Gymraeg yn ysgol Treganna,...
26/11/2014 - 18:30
Dewch i gyfarfod Cell Dwyrain Gwent yn Uplands Ffarm, Sebastopool,Pontypwl, Torfaen, NP4 5DQ am 6:30 yh ar nos fercher y 26ed o...
01/12/2014 - 07:00
  ‘Cynllunio a’r Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen’ – Ysgoldy Canolfan Uwchgwyrfai, Clynnog, Rhagfyr 1af.