Hafan

Newyddion

30/10/2014 - 11:42
Mae cyn-Arweinydd Plaid Cymru Dafydd Wigley wedi datgan ei gefnogaeth i ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros newidiadau i Fil Cynllunio Llywodraeth Cymru er mwyn cryfhau'r iaith ar lefel gymunedol.   Cafodd deddfwriaeth...
27/10/2014 - 19:18
Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad cynhadledd Plaid Cymru, a gynhaliwyd yn Llangollen dros y Sul, i ddileu pob Cynllun Datblygu Lleol yng Nghymru. Mae pwyllgor gweithredu wedi cael ei sefydlu gan y mudiad ymgyrchu yng...
23/10/2014 - 17:49
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw eto am dreth newydd ar gwmnïau cyfryngau mawrion er mwyn sefydlu ail ddarlledwr Cymraeg, yn dilyn ffigyrau sy'n dangos cwymp yn ffigyrau gwrando Radio Cymru.   Meddai Aled Powell,...
21/10/2014 - 11:31
Ar ddydd Llun, Hydref 20, bydd Cymdeithas yr Iaith yn mynegi eu gwrthwynebiad chwyrn i gynlluniau Cyngor Gwynedd i gwtogi ar wariant. Bwriad y Cyngor yw cynnal ymgynghoriad i weld lle mae pobl yn dymuno gweld cwtogi. Maent yn gwerthu hyn fel...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/11/2014 - 18:45
Fel rhan o ymgyrch am addysg Gymraeg i bawb mae Cymdeithas yr Iaith yn ffilmio clipiau byr o bobl sydd am ddweud sut bydden nhw wedi manteisio o...
06/11/2014 - 19:30
Tafarn y Saith Seren - Wrecsam Tyrd i drafod gwaith y Gymdeithas yn y rhanbarth, ac i rannu dy syniadau.  
01/12/2014 - 19:00
Cynhelir y cyfarfod nesaf am 7pm, nos Lun, Rhagfyr 1af - Clwb y Bont, Pontypridd Bydd trafodaeth am yr ymgyrch i gryfhau polisi iaith yr archfarchnad...