Hafan

Newyddion

29/08/2014 - 09:42
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo'r banc NatWest o ddiffyg ymrwymiad at gymunedau Cymraeg yn dilyn penderfyniad, a ddaeth i'r amlwg heddiw, i gau nifer o ganghennau yn Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi - yn cynnwys Llandysul, Llanybydder,...
22/08/2014 - 10:06
Lai na dwy flynedd wedi i nifer siaradwyr y Gymraeg gwympo o dan hanner boblogaeth y sir mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi nodi pryder bod Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried toriadau i'w fuddsoddiad yn y Gymraeg. Wrth i Gyngor Sir Ceredigion...
11/08/2014 - 09:37
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi llongyfarch Cyngor Sir Caerfyrddin am fabwysiadu strategaeth iaith flaengar a all cryfhau’r Gymraeg yn sylweddol dros y blynyddoedd i ddod yn dilyn yr Eisteddfod yn y sir. Dywedodd Robin Farrar, Cadeirydd...
10/08/2014 - 14:24
Daeth dros 400 o bobl i barti Cymdeithas yr iaith ar faes yr Eisteddfod heddiw i ddathlu fod y Cyngor wedi cyhoeddi amserlen gweithredu ei strategaeth iaith newydd. Cafwyd perfformiadau gan fandiau o Sir Gar a oedd wedi bod yn ymgyrchu - Bromas, Y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

02/09/2014 - 19:30
Brigands Inn, Mallwyd Mae Cyngor Powys yn ymgynghori ar ei Gynllun Datblygu Lleol, a'r wybodaeth i gyd fan hyn - http://www.powys.gov.uk/cy/...
03/09/2014 - 18:00
Bydd cell Caerdydd yn cwrdd fel arfer ar nos Fercher cyntaf mis Medi (y 3ydd) am 6yh yn nhafarn y Diwc of Clarence yng Nghaerdydd. Mae llawer ar...
09/09/2014 - 19:00
Bydd cell Caerffili a Blaenau Gwent yn cwrdd ar y 9fed o Fedi am 7yh yn Wetherspoons y Coed Duon. Dewch i drafod sut i gryfhau sefyllfa'r Gymraeg...