Hafan

Newyddion

22/04/2014 - 11:14
Ar ddydd Iau, cyflwynodd aelodau o gell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith ddeiseb i gyngor Caerdydd yn ystod cyfarfod llawn, yn gofyn i’r cyngor weithredu’n gadarnhaol er mwyn sicrhau dyfodol lewyrchus i’r Gymraeg yn y brifddinas....
17/04/2014 - 15:50
Annwyl gyfaill, Ydych chi eisiau hawliau clir a chadarn i ddefnyddio gwasanaethau yn Gymraeg?    Os felly, cymerwch 30 eiliad i anfon yr ebost isod at Gomisiynydd y Gymraeg, Llywodraeth Cymru a'ch Aelodau Cynulliad lleol er mwyn...
15/04/2014 - 12:01
Mae Cymdeithas yr Iaith yn croesawu penderfyniad Cyngor Sir Caerfyrddin i dderbyn strategaeth iaith newydd yn eu cyfarfod heddiw. Mae'r strategaeth wedi ei seilio ar argymhellion adroddiad 'Gweithgor y Cynulliad', gweithgor a sefydlwyd...
14/04/2014 - 09:52
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Gyngor Bro Morgannwg i ymddiheuro am ei ymateb ‘rhagfarnllyd’ i ymgynghoriad am ddarparu gwasanaethau Cymraeg. Mae ymateb y Cyngor i’r ymchwiliad, sy’n cael ei gynnal gan...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

24/04/2014 - 19:00
Byddwn ni'n cwrdd am 7pm yn nhafarn y Yeoman yn Hwlffordd i barhau â'n hymgyrch i Gymreigio Cyngor Penfro - dewch draw! Mwy o fanylion...
29/04/2014 - 19:00
Gydag Eisteddfod Genedlaethol 2015 ym Meifod ar y gorwel, a bod digon angen ei wneud yn y sir, mae Cymdeithas yr Iaith yn gweld cyfle i sbarduno...
01/05/2014 - 19:00
7pm, Nos Iau, 1af Mai Tafarn y Glyndŵr, Caerfyrddin Siaradwyr: Toni Schiavone ac eraill