Hafan

Newyddion

17/04/2014 - 15:50
Annwyl gyfaill, Ydych chi eisiau hawliau clir a chadarn i ddefnyddio gwasanaethau yn Gymraeg?    Os felly, cymerwch 30 eiliad i anfon yr ebost isod at Gomisiynydd y Gymraeg, Llywodraeth Cymru a'ch Aelodau Cynulliad lleol er mwyn...
15/04/2014 - 12:01
Mae Cymdeithas yr Iaith yn croesawu penderfyniad Cyngor Sir Caerfyrddin i dderbyn strategaeth iaith newydd yn eu cyfarfod heddiw. Mae'r strategaeth wedi ei seilio ar argymhellion adroddiad 'Gweithgor y Cynulliad', gweithgor a sefydlwyd...
14/04/2014 - 09:52
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Gyngor Bro Morgannwg i ymddiheuro am ei ymateb ‘rhagfarnllyd’ i ymgynghoriad am ddarparu gwasanaethau Cymraeg. Mae ymateb y Cyngor i’r ymchwiliad, sy’n cael ei gynnal gan...
08/04/2014 - 14:28
Mae’r Gymdeithas yn trefnu cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ar ei Fil Cynllunio amgen er mwyn derbyn adborth ar ei gynnwys, er mwyn hybu trafodaeth am y pwnc a newidiadau polisi a fyddai’n cryfhau cymunedau Cymraeg eu hiaith a’r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

17/04/2014 - 19:00
Dewch i ddweud eich dweud ar sut i wella'r drefn gynllunio i gryfhau cymunedau a'r Gymraeg. Yr Institiwt Caernarfon Toni Schiavone Alun Ffred...
24/04/2014 - 19:00
Byddwn ni'n cwrdd am 7pm yn nhafarn y Yeoman yn Hwlffordd i barhau â'n hymgyrch i Gymreigio Cyngor Penfro - dewch draw! Mwy o fanylion...
01/05/2014 - 19:00
7pm, Nos Iau, 1af Mai Tafarn y Glyndŵr, Caerfyrddin Siaradwyr: Toni Schiavone ac eraill