Hafan

Newyddion

23/10/2014 - 17:49
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw eto am dreth newydd ar gwmnïau cyfryngau mawrion er mwyn sefydlu ail ddarlledwr Cymraeg, yn dilyn ffigyrau sy'n dangos cwymp yn ffigyrau gwrando Radio Cymru.   Meddai Aled Powell,...
21/10/2014 - 11:31
Ar ddydd Llun, Hydref 20, bydd Cymdeithas yr Iaith yn mynegi eu gwrthwynebiad chwyrn i gynlluniau Cyngor Gwynedd i gwtogi ar wariant. Bwriad y Cyngor yw cynnal ymgynghoriad i weld lle mae pobl yn dymuno gweld cwtogi. Maent yn gwerthu hyn fel...
17/10/2014 - 17:12
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i wneud yn gyhoeddus yr ohebiaeth rhwng Kevin Madge, arweinydd y cyngor a Carl Sargent, y Gweinidog â chyfrifoldeb dros gynllunio. Yn ôl amserlen gweithredu strategaeth...
16/10/2014 - 14:19
Mae cell Dyffryn Teifi o Gymdeithas yr Iaith wedi anfon neges at y Prif Weinidog Carwyn Jones yn diolch iddo am ei ddiddordeb yn y Dyffryn, ond yn galw am weithredu i achub gwasanaethau lleol fel bod pobl ifainc am ymgartrefu yn y fro. Ym Mehefin...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/11/2014 - 19:30
Tafarn y Saith Seren - Wrecsam Tyrd i drafod gwaith y Gymdeithas yn y rhanbarth, ac i rannu dy syniadau.  
17/01/2015 - 10:30
CYFARFOD AGORED - "Tynged yr Iaith yn Sir Gar" A yw Cyngor Sir Caerfyrddin wedi mynd ati o ddifri i weithredu strategaeth i ddiogelu'r...