Hafan

Newyddion

30/01/2015 - 19:09
  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'n wresog adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd am y Bil Cynllunio a gafodd ei gyhoeddi heddiw (Ionawr 30).  Mae'r pwyllgor yn cefnogi nifer o brif argymhellion y mudiad...
29/01/2015 - 18:32
Mae cyfarfod llawn Cyngor Sir Benfro wedi penderfynu ymgynghori ar argymhelliad i greu ysgol Gymraeg 3-16 newydd yn Hwlffordd, ac i greu ysgolion 3-16 yn Nhyddewi ac Abergwaun a chanoli addysg ôl-16 yn Hwlffordd. Dywedodd Bethan Williams,...
28/01/2015 - 19:54
  Mae Llywodraeth Cymru yn wynebu her gyfreithiol i'w deddfwriaeth gynllunio wedi i grŵp ymgyrchu ddechrau apêl ariannol heddiw (Dydd Mercher, 28ain Ionawr) er mwyn dwyn Gweinidogion gerbron...
24/01/2015 - 15:00
Cynhaliodd dau gant pum deg o ymgyrchwyr iaith brotest heddiw (Dydd Sadwrn, 24ain Ionawr) mewn ymdrech i wrth-droi penderfyniad cymdeithas dai yng Ngwynedd i beidio cynnwys y Gymraeg fel sgil hanfodol ar gyfer swyddi rheoli haen uchel.  ...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

31/01/2015 - 17:00
Saith Seren Wrecsam Rydym yn eich gwahodd i dderbynfa yn y Saith Seren er mwyn dathlu agoriad swyddogol swyddfa Clwyd CYIG. Bydd cyfle i gymdeithasu...
04/02/2015 - 18:00
Bydd Cyfarfod Cell Caerdydd nesaf am 6yh yn Nhafarn y Mochyn Du, Caerdydd. Byddwn yn trafod yr ymgyrch yn erbyn cau llyfrgelloedd, y Cynllwyn...
05/02/2015 - 19:15
Stafell Dop Y Queen's - Heol Y Frenhines, Caerfyrddin Mae croeso mawr i aelodau, cefnogwyr a 'barcudiaid' i ddod i gyfarfod ardal Sir...